Z našich realizací vybíráme...

Zde najdete ukázky architektonických návrhů a projektů, na které jsme pyšní, kde se především snažíme najít řešení, která respektují kontext daného místa a zohledňují potřeby a požadavky našich klientů.

Rodinný dům Popůvky

Architektonická studie, projekt pro stavební povolení, interiéry

Bytový dům Brno ulice Vlhká

Podíleli jsme se na realizaci přestavby a nástavby bytového domu v Brně na ulici Vlhká, kde jsme zpracovávali architektonickou studii, projekt pro stavební povolení i dokumentaci pro provádění stavby.

Lovecká chata Výrovka

Architektonická studie, prováděcí dokumentace, spolupráce na interiérech

Nástavba bytového domu Křenová

Navrhli jsme nástavbu bytového domu v Brně na ulici Křenová, kde jsme zpracovávali architektonickou studii, projekt pro stavební povolení.

Ukázky návrhů zahrad

Pro realizaci zahrady připravíme pro klienta půdorys s popisem jednotlivých rostlin a jejich umístěním, který je doplněn ilustracemi některých prvků a zákoutí pro lepší představu výsledného dojmu.